Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij afterpaycasino-nl.top! Deze Gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld om u te informeren over de regels en beperkingen met betrekking tot het gebruik van onze website. Door gebruik te maken van afterpaycasino-nl.top gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt.

Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden

Door de website te bezoeken of te gebruiken stemt u in met deze Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten en regels. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de website niet te gebruiken. Het materiaal op afterpaycasino-nl.top is beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten.

Intellectuele eigendom

De inhoud op afterpaycasino-nl.top, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, audio- en videobestanden, software en andere materialen, is eigendom van afterpaycasino-nl.top en is beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten. U mag geen enkel materiaal van afterpaycasino-nl.top kopiëren, wijzigen, verspreiden, verkopen, verhuren, leasen, reproduceren, publiceren, weergeven of op andere wijze gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van afterpaycasino-nl.top.

Gebruikersinhoud

Op afterpaycasino-nl.top kunnen gebruikers inhoud plaatsen, inclusief maar niet beperkt tot opmerkingen, feedback, recensies en suggesties. Door dergelijke inhoud op afterpaycasino-nl.top te plaatsen, verleent u afterpaycasino-nl.top het recht om deze inhoud te gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren in welke vorm dan ook, wereldwijd en zonder enige compensatie. U garandeert dat u over alle rechten beschikt om dergelijke inhoud te plaatsen en dat deze inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

Links naar derden

afterpaycasino-nl.top kan links bevatten naar websites van derden die niet onder onze controle vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites. Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet onze goedkeuring of sponsoring van die website.

Beperking van aansprakelijkheid

afterpaycasino-nl.top streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie op de website. U stemt ermee in dat het gebruik van afterpaycasino-nl.top op eigen risico is. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies, schade of letsels veroorzaakt door het gebruik van de website.

afterpaycasino-nl.top kan te allen tijde de toegang tot de website onderbreken, beperken of beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een dergelijke onderbreking, beperking of beëindiging van de website.

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden vrijwaart u afterpaycasino-nl.top, haar functionarissen, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers van enige vorm van aansprakelijkheid, verlies, claim of schade die voortvloeit uit uw gebruik van de website.

Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

afterpaycasino-nl.top behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig terug te keren naar deze pagina en de geldende voorwaarden te controleren.

Als u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].